«Ақмола обласы білім басқармасының Целиноград ауданы бойынша білім бөлімі «Қараменді батыр  ауылының жалпы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі  
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Караменды батыра отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области»  

СоцСети

 

 

 

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Жергілікті актілер

2022-2023 оқу жылына арналған" Қараменді батыр ауылы ОМ " КММ Жергілікті актілері

Ереже

психологиялық қызмет туралы

Жалпы ережелер

1. Осы орта білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызмет (бұдан әрі - психологиялық қызмет) қызметінің қағидалары "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 2-тармағының 24-6) тармақшасына сәйкес әзірленді және Ақмола облысының орта білім беру ұйымдарында психологиялық қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

2. Психологиялық қызметтің қызметі Қазақстан Республикасының Конституциясы, "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы, сондай-ақ осы Қағида шеңберінде жүзеге асырылады.

3. Психологиялық қызметтің құрамына педагог-психолог, әлеуметтік педагог кіреді.

4. Психологиялық қызметтің құжаттамасына мыналар кіреді:

1) Осы орта білім беру ұйымдарында психологиялық қызмет қызметін ұйымдастыру қағидалары;

2) орта білім беру ұйымының басшысы бекіткен психологиялық қызмет жұмысының күнтізбелік жоспары;

3) орта білім беру ұйымының басшысы бекітетін психологиялық диагностика (бұдан әрі - психодиагностика), психологиялық тренингтер, дамыту және түзету жұмыстары бағдарламалары;

4) психологиялық сабақтардың, тренингтердің және психологиялық жұмыстың басқа да нысандарының әдістемелік әзірлемелері;

5) психодиагностикалық әдістемелердің тізбесі және деректер банкі;

6) білім алушылардың, тәрбиеленушілердің психологиялық дамуының жеке карталары, топтық психологиялық портреттер;

7) психологиялық тексеру нәтижелері, қорытындылар мен ұсынымдар;

8) орта білім беру ұйымы басшысының мөрімен бекітілген психологиялық қызмет (психодиагностикалық, дамытушылық, түзету, ағартушылық, сараптамалық, әдістемелік жұмыс, жеке және топтық консультациялар, психологиялық қызметтерге сұрау салулар) жұмыс түрлерін есепке алуды тіркеу журналы;

9) психологиялық қызметтің белгіленген кезеңдердегі (жартыжылдық, жыл) қызметі туралы талдамалық есептер.

2. Орта білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызметтің мақсаттары мен міндеттері

1. Психологиялық қызметтің мақсаты-білім алушылардың, тәрбиеленушілердің психологиялық денсаулығын сақтау, Орта білім беру ұйымдарында қолайлы әлеуметтік-психологиялық ахуал жасау және білім беру процесіне қатысушыларға психологиялық қолдау көрсету.

2. Психологиялық қызметтің міндеттері:

1) білім алушылардың, тәрбиеленушілердің тұлғалық және зияткерлік дамуына жәрдемдесу, өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі дамыту қабілетін қалыптастыру;

2) білім алушыларға, тәрбиеленушілерге тез дамып келе жатқан ақпараттық қоғам жағдайында оларды табысты әлеуметтендіруде психологиялық көмек көрсету;

3) әрбір білім алушыға, тәрбиеленушіге оның жеке басын психологиялық-педагогикалық зерделеу негізінде оның көзқарасын дараландыруға ықпал етуге;

4) білім алушылардың, тәрбиеленушілердің психологиялық диагностикасын жүргізу және шығармашылық әлеуетін дамыту;

5) білім алушылардың, тәрбиеленушілердің психологиялық қиындықтары мен проблемаларын шешу бойынша психокоррекциялық жұмысты жүзеге асыру;

6) ата-аналарға (заңды өкілдерге) және педагогтерге психологиялық проблемаларды шешуде және оқу-тәрбие жұмысының оңтайлы әдістерін таңдауда консультациялық көмек көрсету;

7)Білім беру процесіне қатысушылардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін арттыру.

3. Психологиялық қызмет өз қызметін психодиагностикалық, консультациялық, ағартушылық-профилактикалық, түзету-дамыту және әлеуметтік-диспетчерлік бағыттарда жүзеге асырады.

4. Психодиагностикалық бағыт мыналарды қамтиды:

1) білім алушылардың, тәрбиеленушілердің психологиялық диагностикасы;

2) білім алушыларды, тәрбиеленушілерді бейімдеу, дамыту және әлеуметтендіру мақсатында оларды кешенді психологиялық тексеру;

3) білім алушылардың, тәрбиеленушілердің қабілеттерін, қызығушылықтары мен бейімділігін психологиялық диагностикалау;

4) психологиялық диагностиканың қорытындылары бойынша қорытындылар мен ұсынымдар дайындау.

5. Консультативтік бағыт мыналарды қамтиды:

1) білім алушыларға, ата-аналардың тәрбиеленушілеріне (заңды өкілдеріне) және педагогтерге олардың сұрау салулары бойынша консультация беру;

2) білім алушыларға, тәрбиеленушілерге, ата-аналарға (заңды өкілдерге) және педагогтерге жеке, кәсіби өзін-өзі анықтау және басқалармен өзара қарым-қатынас мәселелері бойынша жеке және топтық консультация беру;

3) күйзеліс, жанжал, күшті эмоционалдық күйзеліске ұшыраған білім алушыларға, тәрбиеленушілерге психологиялық көмек көрсету;

4) тұлғааралық және топаралық қақтығыстарды шешуде делдалдық жұмысты ұйымдастыру.

6. Ағартушылық-профилактикалық бағытқа мыналар кіреді:

1) білім алушылардың, тәрбиеленушілер мен педагогтердің кәсіби өсуіне, өзін-өзі анықтауына жәрдемдесу;

2) білім алушылардың, тәрбиеленушілердің асоциалдық мінез-құлқының психологиялық профилактикасы;

3) педагогтерді аттестаттауды әлеуметтік-психологиялық сүйемелдеу;

4) әдістемелік бірлестіктердің, педагогикалық кеңестің және медициналық-психологиялық-педагогикалық консилиумдардың жұмысына жәрдемдесу.

7. Түзету және дамыту бағыты мыналарды қамтиды:

1) жеке өсу тренингтерін өткізу;

2) білім алушылардың, тәрбиеленушілер мен педагогтердің тұлғалық, интеллектуалдық, эмоционалды-ерікті, шығармашылық дамуын үйлестіру бойынша психокоррекциялық және дамытушылық сабақтарды ұйымдастыру;

3) жанжалды тұлғааралық қатынастарды түзету.

8. Әлеуметтік-диспетчерлік бағыт мыналарды қамтиды:

1) Педагог-психологтың функционалдық міндеттерінен, кәсіби құзыреттілігінен тыс және мамандардың кең ауқымының қатысуын талап ететін проблемаларды шешу бойынша сабақтас мамандармен (Дәрігерлермен, дефектологтармен, логопедтермен, тифлопедагогтармен және басқалармен) өзара іс-қимылды жүзеге асыру;

2) шұғыл жағдайларда көмек көрсету бойынша сабақтас мамандармен және мүдделі органдармен өзара іс-қимыл мониторингін жүргізу.

9. Психологиялық қызметтің қызметін тиісті саланың уәкілетті органы үйлестіреді.

10. Психологиялық қызметтің жұмысы педагогикалық және медицина қызметкерлерімен, оның ішінде денсаулық сақтау жүйесімен, қорғаншылық және қамқоршылық органдарымен, ата-аналар қоғамымен өзара іс-қимылда жүзеге асырылады.

11. Психологиялық қызмет педагог-психологтардың әдістемелік бірлестігімен, психологиялық орталықтармен, кафедралармен және практикалық психологтар қауымдастығымен өзара әрекеттеседі.

12. Өз қызметінде психологиялық қызметтің педагог-психологы:

1) осы Қағидаларды басшылыққа алады;

2) өзінің кәсіби құзыреті шеңберінде шешім қабылдайды;

3) жалпы психология, педагогикалық психология және жалпы педагогика, тұлға психологиясы және Дифференциалды психология, балалар мен жас психологиясы, Әлеуметтік психология, медициналық психология, Психодиагностика, психологиялық кеңес беру және әлеуметтік, практикалық және жас психологиясы саласындағы психологиялық ғылымның жаңа жетістіктері туралы білімі бар;

4) диагностикалық, дамытушылық, әлеуметтік-психологиялық, психокоррекциялық және консультациялық-профилактикалық жұмыстардың ғылыми негізделген әдістемелерін қолданады;

5) белсенді оқыту әдістерін, қарым-қатынастың әлеуметтік-психологиялық тренингін, жеке және топтық консультацияның, білім алушылардың, тәрбиеленушілердің қалыпты дамуын диагностикалау мен түзетудің заманауи әдістерін қолданады;

6) оқудың барлық кезеңінде білім алушылардың, тәрбиеленушілердің жеке-психологиялық ерекшеліктерін психологиялық диагностикалауды жоспарлайды;

7) білім алушылардың, тәрбиеленушілердің жеке басының қалыптасуы мен дамуындағы бұзушылықтарды анықтайды;

8) білім алушыларға, тәрбиеленушілерге, педагогтерге, ата-аналарға (заңды өкілдерге) жеке, кәсіптік және басқа да мәселелерді шешуде психологиялық көмек және қолдау көрсетеді;

9) күйзеліске, жанжалға, күшті эмоционалдық күйзеліске ұшыраған педагогтерге, білім алушыларға, тәрбиеленушілерге психологиялық көмек пен қолдауды жүзеге асырады;

10) білім алушылардың, тәрбиеленушілердің қоғамға қарсы әрекеттерін ескертеді және оларды уақтылы түзетуді жүзеге асырады;

11) өзінің кәсіби құзыреттілігі мен біліктілігін арттырады;

12) білім беру ұйымының әлеуметтік саласын үйлестіруге ықпал етеді және әлеуметтік бейімсіздіктің туындауының алдын алу жөніндегі алдын алу іс-шараларын жүзеге асырады;

13) зерттеу жұмыстарының материалдары бойынша психологиялық-педагогикалық қорытындылар жасайды;

14) дамытушылық және түзету бағдарламаларын жоспарлауға және әзірлеуге қатысады;

15)білім алушылардың, тәрбиеленушілердің, педагог қызметкерлер мен ата-аналардың (заңды өкілдердің) психологиялық мәдениетін қалыптастырады;

16) білім алушылармен, тәрбиеленушілермен, ата-аналармен (заңды өкілдермен) және педагогтермен психодиагностикалық, консультациялық, ағартушылық-профилактикалық, түзету-дамыту және әлеуметтік-диспетчерлік жұмыстардың нысандары мен әдістерін таңдайды;

17) оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру жөніндегі құжаттамамен, білім алушылардың, тәрбиеленушілер мен педагогтердің жеке істерімен танысады;

18) түзету және дамыту бағдарламаларын және психологиялық жұмыстың жаңа әдістемелерін құруды талқылауға қатысады;

19) психологиялық қызметтің жұмысын жақсарту мәселелері бойынша білім беру органдарына ұсыныстармен шығады;

20) педагогикалық және әдістемелік кеңестің, пәндік кафедралардың және медициналық-психологиялық-педагогикалық консилиумның жұмысына қатысады.

13. Психологиялық қызметтің Педагог-психологы-тиісті мамандық бойынша жоғары білімі бар маман.

14. Психологиялық қызметтің Педагог-психологы:

1) психологиялық диагностикалау нәтижелерінің дұрыстығы, пайдаланылатын диагностикалық және түзету әдістерінің барабарлығы, ұсынымдар мен қорытындылардың негізділігі, психологиялық ақпараттың құпиялылығы;

2) психологиялық қызметтің есептік-есептік құжаттамасын жүргізу және сақтау;

3) кәсіби психологиялық әдепті сақтау

Ереже

оқушының өзін-өзі басқаруы туралы


1 тарау. Жалпы ережелер

1. Осы оқушының өзін – өзі басқару қызметі туралы ереже (бұдан әрі – ереже) оқушының өзін-өзі басқару органы-мектеп Парламентінің қызметін қалыптастыру мен ұйымдастырудың мақсатын, міндеттерін, құрылымын, тәртібін, құқықтары мен міндеттерін айқындайды.

2. Мектеп парламенті балалар мен жастардың аса маңызды мәселелерін шешуге, оның әлеуметтік белсенділігін дамытуға, әлеуметтік бастамаларды қолдауға бағытталған мектеп Өзін-өзі басқарудың бастамашыл, дербес, жауапты қоғамдық нысаны болып табылады.

3. Мектептің өзін – өзі басқару органы – мектеп Парламенті (бұдан әрі-Парламент) білім беру ұйымдары оқушыларының бастамасы бойынша білім алушылардың мүдделерін білдіру үшін тұрақты жұмыс істейтін үйлестіруші орган ретінде құрылады және осы Ереженің негізінде әрекет етеді.

4. Әрбір білім алушы осы Ережеге сәйкес Парламент активіне сайлауға және сайлануға құқылы.

5. Парламенттің қызметі мен шешімдері білім беру ұйымдарының барлық білім алушыларына бағытталған және таралады.

6. Парламент өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, "Білім туралы", "Мемлекеттік жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

 

2 тарау. Парламенттің мақсаты мен міндеттері

 

7. Парламенттің мақсаты: балалар мен жастардың табысты әлеуметтенуі және өзін-өзі тиімді жүзеге асыруы үшін жағдай жасау, сондай-ақ білім алушылардың туындайтын проблемаларды өз бетінше шешу мүмкіндіктері.

8. Парламенттің Міндеттері:

1) білім алушылардың шығармашылық белсенділігі мен көркемөнерпаздығын іске асыру;

2) білім алушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға, оның ішінде білім беру, әлеуметтік-тұрмыстық және олардың мүдделерін қозғайтын өзге де мәселелерді шешуге жәрдемдесу;

3) білім беру ұйымының басшылығына білім беру және ғылыми міндеттерді шешуде, білім алушылардың бос уақытын және тұрмысын ұйымдастыруда, салауатты өмір салтын насихаттауда жәрдемдесу;

4) білім беру және тәрбие процесі шеңберінде өткізілетін іс-шараларда білім беру ұйымына жәрдемдесу;

5) білім беру ұйымының рухы мен дәстүрлеріне патриоттық көзқарасқа, білім алушылардың сана-сезімін және олардың білім деңгейіне деген талапшылдығын арттыруға, мүлікке ұқыпты қарауға тәрбиелеуге бағытталған жұмыс жүргізу;

6) білім алушыларды білім беру ұйымының қызметі туралы хабардар ету;

7) Қазақстан қоғамын дамытудың нақты күші мен стратегиялық ресурсы ретінде балалар мен жастар туралы қоғамдық пікірді қалыптастыруға қатысу;

8) қоғамдық маңызы бар балалар мен Жастар бастамаларын іске асыруға жәрдемдесу.

9. Білім беру ұйымдарында Парламенттің қызметі өңірдің және білім беру ұйымдарының ерекшеліктерін ескере отырып айқындалатын басқа да міндеттерді шешуге бағытталған.

 

3-тарау. Парламенттің Құрылымы

 

10. Білім беру ұйымының білім алушылары мен педагогтары сайлауда сайлайтын президент Парламент көшбасшысы болып табылады.

11. Президент пен парламент мүшелері бір оқу жылына сайланады.

12. Парламент Президенттен, оның орынбасарларынан, басшыларынан және Парламент министрліктерінің мүшелерінен тұрады. Қажет болған жағдайда Парламенттің шешімі бойынша оның құрамына білім алушылар арасынан Парламент мүшелері қосымша сайланады. Парламент мүшелерін сайлау сыныптар мен топтардың жиналыстарында жүзеге асырылады.

 

4-тарау. Парламенттің Қызметі

 

13. Парламенттің мектептегі қызметін директордың тәрбие работе жөніндегі орынбасары үйлестіреді, ол парламентке жүктелген міндеттер мен функциялардың орындалуына дербес жауапты болады.

14. Парламент Президенті:

1) Парламенттің қызметіне басшылық жасайды және өзіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өз функцияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болады;

2) өз орынбасарлары, министрліктер көшбасшылары арасында міндеттерді бөледі және олардың қызметін үйлестіреді;

3) өз міндеттерін орындау кезінде білім беру ұйымының басшылығы берген құқықтарды пайдаланады.

15. Парламент білім беру ұйымы Парламентінің қызметі туралы Ережені басшылыққа бекітуге ұсынады.

16. Парламенттің құрылымы 8 министрліктен тұрады:

Құқық және тәртіп министрлігі.

Ақпарат министрлігі (баспасөз қызметі).

Спорт және салауатты өмір салты министрлігі.

Өзін-өзі тану және бақыт министрлігі (психология).

Қамқорлық министрлігі (еріктілік).

Мәдениет және өнер министрлігі (музыкалық, көркем шығармашылық).

Пікірсайыс қозғалысы министрлігі.

Экология және еңбек министрлігі.

Парламенттің жоғарғы органы-министрліктер басшыларының жалпы жиналысы.

17. Парламент қызметін жоспарлау білім беру ұйымының жұмыс жоспары негізінде жүзеге асырылады.

18. Парламент Президенті білім беру ұйымының барлық алқалы органдарының жұмысына қатысады.

19. Парламент мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдармен байланысты жүзеге асырады.

20. Парламент білім беру ұйымының алдында тұрған міндеттерді тиімді орындау мақсатында педагогикалық ұжыммен өзара іс-қимыл жасайды.

 

 

5-тарау. Парламенттің құқықтары мен міндеттері

 

21. Парламенттің құқығы бар:

1) білім беру ұйымдары білім алушыларының мүдделерін қозғайтын ережелерді, жұмыс жоспарларын әзірлеуге және жетілдіруге қатысуға;

2) білім алушылардың мүдделерін қозғайтын әлеуметтік-тұрмыстық және қаржылық мәселелерді шешуге, оның ішінде білім беру ұйымының қаражатын, дотацияларды және мәдени-бұқаралық және спорттық-сауықтыру іс-шараларына, демалуға және емдеуге бөлінетін қаражатты бөлуге қатысуға;

3) білім алушылардың оқу тәртібін және білім беру ұйымының ішкі тәртіп қағидаларын бұзуына байланысты мәселелерді қарауға қатысуға;

4) оқу және оқудан тыс қызметтің әртүрлі салаларындағы жетістіктері үшін білім алушыларды көтермелеу жүйесін әзірлеуге және іске асыруға қатысуға;

5) білім беру ұйымының білім алушыларының өтініштері мен шағымдарын қарауға және талқылауға қатысуға құқылы;

6) білім беру ұйымынан мектеп Парламентінің қызметі үшін қажетті ақпаратты белгіленген тәртіппен сұратуға және алуға құқылы;

7) білім алушылардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін наразылықтың заңды нысандарын айқындауға және пайдалануға;

8) білім беру ұйымдарының сабақтан тыс іс-шараларын жоспарлауға, дайындауға, өткізуге және талдауға тікелей қатысуға;

9) білім беру ұйымдарында құрылатын клубтардың жұмысына қатысуға міндетті.

22. Парламент міндетті:

1) білім алушылардың сана-сезімін және олардың білім деңгейіне деген талапшылдығын арттыруға, білім беру ұйымының мүлкіне ұқыпты қарауға тәрбиелеуге, оқу корпустары мен студенттік жатақханаларда оқу тәртібі мен құқықтық тәртібін нығайтуға, білім алушылардың азаматтық сана-сезімін арттыруға, борыш пен жауапкершілік сезімін тәрбиелеуге бағытталған жұмысты жүргізуге;

2) білім алушылармен білім беру ұйымының Жарғысы мен ішкі тәртіп қағидаларын орындау бойынша жұмыс жүргізуге;

3) білім беру ұйымының басшылығына оқудан тыс қызметті ұйымдастыру мәселелерінде жәрдемдесуге;

4) Парламентке түсетін білім алушылардың барлық өтініштері мен өтініштерін белгіленген тәртіппен уақтылы қарауға міндетті;

5) Парламент қызметінің оқу жылына арналған ережесі мен жоспарына сәйкес жұмыс жүргізуге міндетті;

6) білім алушылардың әлеуметтік маңызы бар бастамаларын қолдау;

7) білім алушылардың оқуы мен демалысы үшін қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлар, сондай-ақ жағдайлар жасауға жәрдемдесуге;

8) білім беру ұйымының, мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің, өзге де ұйымдардың басшылығы алдында білім алушылардың мүдделерін білдіруге және қорғауға;

9) білім беру ұйымының басшылығын өз қызметі туралы хабардар етуге міндетті.

 

 

6-тарау. Парламенттің қызметін қамтамасыз ету

 

23. Білім беру ұйымының басшылығы Парламенттің қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайлар жасайды, үй-жайларды (кабинеттерді), байланыс құралдарын, ұйымдастыру техникасын және басқа да қажетті материалдарды өтеусіз пайдалануға береді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ереже

алдын алу Кеңесі туралы

 

Жалпы ережелер


Алдын алу кеңесі құқық бұзушылықтың алдын алу процесінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін мектеп әкімшілігінің, мұғалімдердің, ата-аналардың немесе оларды алмастыратын адамдардың, қоғамдық ұйымдардың күш-жігерін біріктіреді.
Алдын алу кеңесі өз қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, БҰҰ-ның "Бала құқықтары туралы" Конвенциясына, "кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу және балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы" 2004 жылғы 9 шілдедегі N 591 Заңына, мектеп Жарғысына, облыстық әкімшіліктің нормативтік құжаттарына және мектеп директорының бұйрықтарына сәйкес жүзеге асырады.


Алдын алу Кеңесі қызметінің принциптері, мақсаттары мен міндеттері


2.1. Алдын алу Кеңесінің қызметі қағидаттарға негізделеді:

- заңдылық, демократия және кәмелетке толмағандарға адамгершілікпен қарау;

- кәмелетке толмағандар мен олардың отбасыларына жеке көзқарас;

- алынған ақпараттың құпиялылығын сақтау;

- лауазымды адамдар мен азаматтардың кәмелетке толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзғаны үшін жауапкершілігін қамтамасыз ету.

2.2. Алдын алу Кеңесі қызметінің негізгі міндеттері:

- оқушылар арасындағы құқық бұзушылық проблемаларының жай-күйін мониторингілеу;

- құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша жүйені құру және жұмысты ұйымдастыру;

- кәмелетке толмағандардың қадағалаусыз қалуына, олардың қылмыстар, құқық бұзушылықтар, қоғамға жат әрекеттер жасауына ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және жою;

Ереже

мектептегі Татуласу қызметі туралы

Жалпы ережелер
1.1. Мектептегі Татуласу қызметі (ШСП) - мұғалімдердің, оқушылардың, ата-аналардың ерікті күш-жігері негізінде мектепте жұмыс істейтін әлеуметтік қызмет.

1.2. ШСП ҚР қолданыстағы заңнамасы, мектеп Жарғысы және осы Ереже негізінде жұмыс істейді.

2. Татуласу қызметінің мақсаттары мен міндеттері

2.1. ШСК қызметінің мақсаты қалпына келтіру сот төрелігі қағидаттары негізінде жанжалды жағдайларға қатысушыларды құқық бұзушылықтардың алдын алуға және әлеуметтік оңалтуға жәрдемдесу болып табылады.

2.2. ШСК қызметінің міндеттері:

o мектеп жанжалдарына қатысушылар үшін татуластыру бағдарламаларын жүргізу; оқушыларға жанжалдарды реттеу әдістерін үйрету.

3. Татуласу қызметінің принциптері

Татуластыру қызметінің қызметі келесі принциптерге негізделген:

3.1. Жанжалдасушы тараптарды татуластыру бағдарламасына тек ерікті түрде қатысуды көздейтін еріктілер.

3.2. Татуластыру қызметінің бағдарламалар барысында алынған мәліметтерді жария етпеу міндеттемесін көздейтін құпиялылық. Ерекшелік-өмірге, денсаулыққа және қауіпсіздікке ықтимал зиян келтіру туралы ақпарат.

3.3. Татуласу қызметінің мүшелеріне жанжалға қатысушылардың бірінің жағын қабылдауға тыйым салатын бейтараптық. Бейтараптық татуласу қызметі белгілі бір Тараптың кінәсі немесе кінәсіздігі туралы мәселені анықтамайды, бірақ тараптарға өз бетінше шешім табуға көмектесетін тәуелсіз делдал болып табылады деп болжайды.

4. Татуласу қызметін қалыптастыру тәртібі

4.1. ШСП құрамына әкімшілік мүшелері, педагогтар кіреді.

4.2. Егер қақтығысушы тараптардың екеуі де мектептің білім алушылары болса, онда ШСП құрамына татуластыру бағдарламаларын жүргізуге оқудан өткен 9-11 сынып оқушылары кіреді.

4.3. ШСП басшысы, ШСП мүшелері мектеп директорының бұйрығымен тағайындалады.

5. ШСП жұмыс тәртібі

5.1 шок мынадай жанжалдасушы тараптар арасында татуластыру бағдарламаларын жүргізеді:

- білім алушы-білім алушы;

- білім алушы – мектеп қызметкері;

- білім алушы-ата-ана.

5.2. ШСП педагогтардан, оқушылардан, мектеп әкімшілігінен, ШСП мүшелерінен, ата-аналардан жанжалды немесе қылмыстық сипаттағы жағдайлар туралы ақпарат ала алады.

5.3. ШСП әрбір нақты жағдайда татуластыру бағдарламасының мүмкіндігі немесе мүмкін .стігі туралы шешім қабылдайды. Қажет болған жағдайда қабылданған шешім туралы мектептің лауазымды адамдары хабардар етіледі.

5.4. Татуластыру бағдарламасы қайшылықты Тараптар осы бағдарламаға қатысуға келіскен жағдайда басталады. Егер бір немесе екі тараптың әрекеттері құқық бұзушылық ретінде анықталса, бағдарламаны жүзеге асыру үшін ата-аналардың келісімі де қажет.

5.5. Егер бітімгершілік бағдарлама анықтау немесе тергеу кезеңінде жоспарланса; яғни оны өткізу туралы мектеп әкімшілігі хабардар етіледі және қажет болған жағдайда тиісті ішкі істер органдарымен келісіледі.

5.6. ШСП басшысы ата-аналармен және лауазымды тұлғалармен келіссөздер жүргізеді.

5.7. Егер жанжалдасушы тараптар 10 жасқа толмаған болса, бітімгершілік бағдарлама сынып жетекшісінің келісімімен жүргізіледі.

5.8. Татуластыру бағдарламасы есірткіні қолданумен және қатыгездіктің экстремалды көріністерімен байланысты құқық бұзушылық фактілері бойынша жүргізілмейді. Татуластыру бағдарламасына психикалық аурулары бар адамдар қатыса алмайды.

5.9. ШСП әрбір жеке жағдайда бағдарламаны өткізу мерзімдері мен кезеңдерін дербес айқындайды.

5.10. Егер татуластыру бағдарламасы барысында жанжалдасушы тараптар келісімге келсе, қол жеткізілген нәтижелер татуластыру шартында тіркеледі.

5.11. Қажет болған жағдайда ШСП мектеп әкімшілігіне бітімгершілік шарттың көшірмесін береді. ШСП татуластыру шартында Тараптар өзіне алған міндеттемелердің орындалуын бақылауды жүзеге асырады (бірақ олардың орындалуына жауапты емес).

5.12. Міндеттемелерді орындауда қиындықтар туындаған кезде, ШСП тараптарға қиындықтардың себептерін және оларды жеңу жолдарын түсінуге көмектеседі.

5.13. Қажет болған жағдайда ШСП татуластыру бағдарламасына қатысушыларға әлеуметтік оңалту жөніндегі қызметтерге қолжетімділікті ұсынуға жәрдемдеседі.

6. Татуласу қызметінің қызметін ұйымдастыру

 

6.1. ШСП мектеп әкімшілігімен келісе отырып, бітімгершілік бағдарламаларды жинау және өткізу үшін үй-жай, сондай-ақ мектептің өзге де ресурстарын: жабдықтарды, ұйымдастыру техникасын, кеңсе керек-жарақтарын, ақпарат құралдарын және т. б. пайдалануға мүмкіндік беріледі.

6.2. Мектептің лауазымды тұлғалары татуласу қызметіне педагогтар мен оқушылар арасында қызмет қызметі туралы ақпаратты таратуға жәрдем көрсетеді.

6.3. ШСП психологтың, әлеуметтік педагогтың және мектептің басқа да мамандарының қызметтерін пайдалануға құқылы.

6.4. Мектеп әкімшілігі ШСП-ның әлеуметтік қызметтермен және басқа да ұйымдармен өзара іс-қимылына жәрдемдеседі.

6.5. Қылмыстық іс қозғалған факті бойынша татуластыру бағдарламасы жүргізілген жағдайда мектеп әкімшілігі татуласу шартының іс материалдарына, сондай-ақ айыпталушының жеке басын сипаттайтын, мүліктік залалдың ерікті түрде өтелгенін және жәбірленушіге келтірілген зиянды түзетуге бағытталған өзге де әрекеттерді растайтын материалдар ретінде өзге де құжаттарды қоса беру туралы өтініш жасай алады.

7. Қорытынды ережелер

7.1. Осы Ереже бекітілген сәттен бастап күшіне енеді.

7.2. Осы Ережеге өзгертулерді мектеп директоры ШСП ұсынысы бойынша енгізеді.​
Татуласу қызметінің мақсаттары мен міндеттері
1.1 білім алушыларды мектепішілік есепке қою мақсаты - "тәуекел тобындағы" балаларды ерте диагностикалау, білім алушыларды бақылауды жүзеге асыру және оларға уақытылы әлеуметтік-педагогикалық көмек көрсету.

1.2 білім алушыларды мектепішілік есепке қою міндеттері:

-Қоршаған ортаның тәрбиелік күш-жігерін жандандыру, оларға әлеуметтік-педагогикалық көмек көрсету үшін жасөспірімдермен жұмыс.

- Дезадаптация деңгейіне байланысты түзету-оңалту жұмыстарын ұйымдастыру, қажетті мамандарды, мамандандырылған мекемелерді, орталықтарды, қызметтерді тарту.

- Мінез-құлық бұзылыстарының алдын алуға және түзетуге бағытталған бағдарламаларды, әдістемелерді әзірлеу және іске асыру.

 

Мектепішілік есепке қою тәртібі
2.1. Оқушылар мектепішілік есепке қоюға жатады:

- мектеп Жарғысын бұзғаны бірнеше рет байқалды;

- оқушылар үшін ережелерді жүйелі түрде бұзатын (себепсіз сабақтарды өткізіп жіберетін, алкогольді және басқа да зиянды заттарды тұтынатын, сабақтарды бұзатын, бұзақылық танытатын және т. б.)

2.2. Оқушыларды есепке қою алдын алу бойынша мектеп Кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

2.3. Білім алушыны есепке қою кезінде сынып жетекшісі оған мінездеме (схема бойынша), өткізілген проф. жұмыс туралы ақпарат береді және оқу жылы ішінде жүргізілген жұмыс туралы алдын алу кеңесінің отырысында есеп береді

2.4. Білім алушыны мектепішілік есепке қою кезінде әкімшілік сынып жетекшісімен, мектептің әлеуметтік-психологиялық қызметімен бірлесіп оқушыны, оның отбасын зерделеуді жүзеге асырады және онымен жеке жұмысты ұйымдастырады.

2.5. Жасөспірімге әлеуметтік-психологиялық-педагогикалық көмек көрсету және қолдау көрсету мақсатында білім алушыны мектепішілік есепке қою кезінде директордың бұйрығымен педагогикалық ұжым арасынан тәлімгер тағайындалады.

2.6 тәлімгер білім алушы мектепішілік есептен шығарылғанға дейін тәлімгердің жұмыс жоспарын (үлгі бойынша) жүргізеді, оқу жылы ішінде жүргізілген жұмыс туралы алдын алу кеңесінің отырысында есеп береді.

 

3.Оқушымен жұмысты ұйымдастыру

 

3.1 осы білім алушылармен жеке жұмыс олардың зиянды өмір салтының алдын алу, девиантты мінез-құлықты түзету және кәмелетке толмағандарға әлеуметтік және өзге де көмек көрсету үшін қажетті мерзімдерде немесе кәмелетке толмағандардың қадағалаусыз, панасыз қалуына, құқық бұзушылықтарына немесе қоғамға жат әрекеттеріне ықпал ететін себептер мен жағдайлар жойылғанға дейін олардың тәрбие ортасын өзгерту мақсатында жүзеге асырылады.

3.2 қажет болған жағдайда осы білім алушылармен жұмыс істеуге қаланың басқа мекемелерінің мамандары тартылады.

4. Мектепішілік есептен шығару үшін негіздер

4.1 Білім алушыларды есептен шығару олардың оқуында, мінез-құлқында және басқалармен қарым-қатынасында тұрақты (алты айдан бір жылға дейін) оң үрдістер болған кезде орын алады

 

Ереже

кәмелетке толмағандар арасында қараусыздықтың алдын алу бойынша рейдтер жүргізу туралы

 

Жалпы ережелер
1.1. Рейдтер кәмелетке толмағандардың қадағалаусыз қалуы мен құқық бұзушылықтарының алдын алу, олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мәселелерін шешуге бірыңғай тәсілді қамтамасыз ету мақсатында жүргізіледі.

1.2. Рейдке қатысушылар өз қызметінде бала құқықтары туралы Конвенцияны, ҚР Конституциясын, "Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары туралы" ҚР Заңын, "неке және отбасы туралы" ҚР Заңын, "кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу және балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы" ҚР Заңын, "тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу туралы"ҚР Заңын басшылыққа алады

1.3. Рейдке қатысушылардың құрамы оның нысанына қарай қалыптастырылады және оны мектеп директоры бекітеді.

1.4. Рейдтер өткізілетін күн туралы әр айдың 20 - күніне дейін хабарланады.

Рейдтердің негізгі міндеттері
2.1. Өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларды анықтау және оларға барлық көмек түрлерін көрсету.

2.2. Құқық бұзушы жасөспірімдерді, теріс бағыттағы кәмелетке толмағандар топтарын анықтау, олардың құқыққа қайшы мінез-құлқының алдын алу жөнінде шаралар қабылдау.

2.3. Кәмелетке толмағандардың қараусыздығының, құқық бұзушылықтарының, қоғамға жат әрекеттерінің алдын алу, осындай әрекеттердің себептері мен жағдайларын анықтау және жою.

2.4. Құқық бұзушылық жасайтын және алкогольдік, есірткілік немесе уытты мас күйінде жүрген кәмелетке толмағандарды анықтау.

2.5. Азғындық өмір салтын ұстанатын кәмелетке толмағандардың отбасыларын, ата-аналарын анықтау. Анықталған фактілер негізінде оларға шаралар қабылдау (заңға сәйкес).

 

Жаңартылған күні: 28.05.2022 12:24
Құрылған күні: 23.02.2023 22:06

Текст